IBalansTransact Interfejs

Interfejs IBalansTransact definiše svojstva i metode za umotavanje atomičnih i neatomičnih složenih procesa u kontrolisane transakcije.

Transakcija može da se završi samo na dva načina: uspešno i neuspešno.

Uspešno završena transakcija ostavlja zapisane podatke u bazi. Neuspešno završena transakcija ih vraća u stanje pre transakcije.

Realizacija IBalansTransact interfejsa zavisi od klase koja ga realizuje, ali je generalni princip sličan definiciji transakcija u okviru baza podataka.

Svojstva

Naziv Vrsta Opis
Traje Boolean
Indikator koji pokazuje da je tranzakcija upravo u toku. Vrednost TRUE znači da tranzakcija traje u suprotnom znači da nije pokrenuta.
UmotanoSpolja Boolean Indikator da je što se baze podataka tiče, transakcija već umotana spoljnjom procedurom (pozivaocem). Služi kao indikator klasi da ne umotava operacije nad bazom podataka u sopstvene transakcije.

Metode

Naziv Rezultat Opis
PokreniTransakciju Boolean
Pokretanje transakcije. Pozivom ovog metoda uglavnom se zapamte parametri potrebni za vraćanje klase u stanje pre početka transakcije.

Ukoliko je transakcija uspešno pokrenuta vraća se True kao rezultat.
PonistiTransakciju Boolean
Poništava sve izmene u klasi (i bazi ako su urađene) urađene u dosadašnjem toku procesa.

Ukoliko je transakcija uspešno poništena metod vraća vrednost True.
PotvrdiTransakciju Boolean
Potvrda urađenih izmena. Transakcija se završava, njen rezultat se postavlja u novu inicijalnu vrednost klase i zatvaraju se eventualno započete interne transakcije nad bazom podataka.

Ukoliko je uspešan, metod vraća True vrednost.


  • ibalanstransact_interfejs.txt
  • Last modified: 2011/09/13 19:01
  • (external edit)