Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
funkcije_i_format_filter_fajlova_sinhronizacije [2011/09/14 14:32]
milano
funkcije_i_format_filter_fajlova_sinhronizacije [2013/04/08 17:26] (current)
milano
Line 39: Line 39:
  
  
-**K (Kill)** znaci da se SQL odbija bez cekiranja ostalih ​filtera+**K (Kill)** znaci da se SQL odbija bez cekiranja ostalih ​filter, ali će se proslediti ostalim radnim jedinicama u sistemu razmene
  
  
 **L (Kill if not)  ** znači da se SQL odbija ako uslov nije ispunjen **L (Kill if not)  ** znači da se SQL odbija ako uslov nije ispunjen
 +
 +
 +**W (Wack)** znaci da se SQL odbija bez cekiranja ostalih filtera ali se i ne predaje ostalim radnim jedinicama u sistemu razmene
  
  
  • funkcije_i_format_filter_fajlova_sinhronizacije.txt
  • Last modified: 2013/04/08 17:26
  • by milano