Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

centralizovani_procesi [2011/09/13 18:33] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Centralizovani procesi ======
 +
 +
 +Procesi koji se sastoje od procedura napisanih tako da se mogu koristiti iz drugih modula i biblioteka u cilju obavljanja unapred određenih zadataka naziva se //​centralizovani proces//. Centralizacijom procesa obezbeđuju se sledeće koristi:
 +
 +
 +    - Jedinstveno,​ debagovano i pouzdano rešenje za izvršavanje čestih zadataka
 +    - Jednostavna i kontrolisana izmena i dopuna mogućnosti originalno zamišljene funkcionalnosti
 +    - Jednostavnije i preglednije struktuiranje složenijih procesa koji se sastoje od većeg broja manje složenih pod funkcija.
 +
 +
 +Najčešći oblici centralizacije procesa su:
 +
 +
 +    - Stvaranje klasa i kolekcija klasa sa predefinisanim svojstvima i metodama
 +    - Procedure i funkcije deljene kroz //​shared// ​ module (%%*%%.bas)
 +    - Upiti i funkcije sačuvane u //bazi podataka//
  
  • centralizovani_procesi.txt
  • Last modified: 2011/09/13 18:33
  • (external edit)