Optimizacija rada sa SkladKol tabelom

Uvod

Trenutno stanje količina, prodajnih i srednjih nabavnih cena svih artikala na svim lagerima pamti se u tabeli SkladKol . Svaka operacija ulaza/izlaza robe vrši izmenu/upis u slog ove tabele. Slog ove tabele je veoma kratak pa se zbog Page Locking mehanizma pri svakoj operaciji zaključa priličan broj okolnih slogova (4KB). Zbog frekvencije upisa i količine slogova koji se tom prilikom zaključavaju operacije nad ovom tabelom predstavljaju veoma usko grlo celog sistema.

Ovo posebno dolazi do izražaja kada je aktivan proces obračuna srednje cene i nivelacija koji veoma intenzivno upisuje podatke u SkladKol tabelu. Veliki problem predstavljaju i naredbe za manipulaciju SkladKol tabelom uokvirene u transakciju koja snima i ostatak dokumenta. Neke od tih transakcija jako dugo traju jer u tom procesu vrše sakupljanje podataka (ulazi, premeštaji).

Zadatak

Napraviti posebnu klasu u BLRBasic biblioteke koja će omogućiti sledeće :

  • Brzu, centralizovanu, atomičnu i reversibilnu manipulaciju SkladKol vrednostima kako bi procesi mogli da je koriste pre umotavanja izmena na dokumentu u transakciju.
  • Jednostavan pristup iz svih modula Balansa

Detalji projekta pokazani su u ovom tehničkom zadatku.

  • usko_grlo_-_skladkol_tabela.txt
  • Last modified: 2014/08/23 16:38
  • by milano