Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
skladista_i_robne_operacije [2014/08/23 16:49]
milano [Tabele trenutnog stanja zaliha]
skladista_i_robne_operacije [2014/08/23 16:54] (current)
Line 20: Line 20:
 [[:​trenutno_stanje_zaliha_rezervacija_prodajnih_i_nabavnih_cena|Trenutno stanje zaliha, rezervacija,​ prodajnih i nabavnih cena ]] [[:​trenutno_stanje_zaliha_rezervacija_prodajnih_i_nabavnih_cena|Trenutno stanje zaliha, rezervacija,​ prodajnih i nabavnih cena ]]
  
-===== Prijame robe kalkulacija ​cena =====+===== Zapisi dokumenata prijema ​kalkulacije ​cena =====
  
  
 [[:​premestaji_sa_ogranicenom_marzom|Kalkulacije robnih premeštaja u slučajevima sa zakonski ograničenom maržom]] [[:​premestaji_sa_ogranicenom_marzom|Kalkulacije robnih premeštaja u slučajevima sa zakonski ograničenom maržom]]
  
  • skladista_i_robne_operacije.txt
  • Last modified: 2014/08/23 16:54
  • (external edit)