Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

balans_3.0 [2011/09/12 12:17] (current)
milano created
Line 1: Line 1:
 +====== Balans Dokumenti ======
 +
 +
 +^Polje ^Vrednost ^REF ^Opis |
 +|ValID | |
 +
 +
 +====== Uvod ======
 +
 +
 +Proširenje treba da omoguću da prihod od fakturisane robe ili usluga, po određenom principu, prilikom knjiženja bude doknjižen sa kontra stranom "​potraživanje po osnovu nefakturisane robe".
 +
 +
 +====== Primer knjiženja ======
 +
 +
 +\\  ​
 +
 +
 +Primer je Alpha-Copy koji određene artikle (iz određenog kataloga na odeđenom skladištu) kupcu daje sa 40% popusta (plus 2% internog popusta, ali to nema veze sa temom), dok preostalih 60% biva refundirano od strane Telekoma kada njihov diler zaista i proda taj artikal (aktivira karticu).
 +
 +
 +\\  ​
 +
 +
 +Knjiženje bi išlo na sledeći način:
 +
 +
 +\\  ​
 +
 +
 +===== Prodaja =====
 +
 +
 +Prilikom fakturisanja artikla za kog su ispunjeni uslovi da ima "​refundaciju"​ knjižim:
 +
 +
 +|<font 9pt:​normal/​arial>​**Dug** </​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​**Potražnja** </​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​**Konto** </​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​**Opis** </​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​**Napomena** </​font> ​ |
 +|<font 9pt:​normal/​arial>​Prod.vred</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​202x</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​Potraživanje od kupca</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​Prod.vred=PC%%*%%Kol-40%</​font> ​ |
 +|<font 9pt:​normal/​arial>​Prod.vred</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​1320</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​Prodajna vrednost robe</​font> ​ |
 +|<font 9pt:​normal/​arial>​RUC</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​1320</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​Razlika u ceni (prod-nabav)</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​RUC je uglavnom negativan</​font> ​ |
 +|<font 9pt:​normal/​arial>​Prod.Vred</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​61xxx</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​Prihod od prodate robe</​font> ​ |
 +|<font 9pt:​normal/​arial>​Nab.Vred</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​51xxx</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​Nabavna vrednost prodate robe</​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​Nab.vred>​ProdVred</​font> ​ |
 +|<font 9pt:​normal/​arial>​**REFUND** </​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​**62xxx** </​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​**Prihod od buduće refundacije** </​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​**REFUND
 +=PC%%*%%Kol%%*%%0.6
 +** </​font> ​ |
 +|<font 9pt:​normal/​arial>​**REFUND** </​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​**22xxx** </​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​**Potraživanje od TELEKOMA za buduće refundacije** </​font> ​ |<font 9pt:​normal/​arial>​**60%
 +od PRAVE PRODAJNE VREDNOSTI
 +** </​font> ​ |
 +
 +
 +\\  ​
 +
 +
 +Legenda:
 +
 +
 +PC%%*%%Kol - ustvari predstavlja pravu (kalkulativnu) prodajnu vrednost.
 +
 +
 +\\
  
  • balans_3.0.txt
  • Last modified: 2011/09/12 12:17
  • by milano