Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

atomicni_procsi [2011/09/13 18:40] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Atomični procesi ======
 +
 +
 +Procesi koji obezbeđuju punu funkcionalnost nad celim tokom//// operacije koju izvršavaju nazivaju se //atomični procesi//. Takvi procesi sadrže sve alate za upravljanje procesom za koji su zaduženi. Ukoliko atomičan proces obezbeđuje i punu kontrolu nad //​početkom,​ sredinom i krajem // operacija koje izvršavaju kao i metod za njihovu potvrdu, odnosno otkazivanje onda se takvi procesi zovu //​Tranzaktivni atomični procesi//.
 +
 +
 +Transaktivni atomični procesi se obično realizuju kroz COM klase koje implementiraju [[IBalansTransact interfejs]].
  
  • atomicni_procsi.txt
  • Last modified: 2011/09/13 18:40
  • (external edit)